Vadošās Vācijas ceļu būves firmas meitas uzņēmums Latvijā

Klientu apmierinātība ar paveikto ir galvenā mūsu kvalitātes mērvienība.

 

Uzņēmuma politika

Uzņēmuma „MATTHAI LATVIJA“ politika balstās uz šādiem punktiem:

  • Klientu apmierinātība ir galvenā mūsu kvalitātes mērvienība.
  • Labas partnerattiecības ir pamats veiksmīgai darbu veikšanai.
  • Nepārtraukta gatavība inovācijām darba tehnoloģijā un uzņēmuma organizācijā.
  • Darbienieku motivācijas un kvalifikācijas celšana.
  • Darba drošuma, arodveselības un vides aizsardzība ar plānotām un efektīvām darbībām.
  • Augstākas tehnoloģiskās prasības darbam un resursiem.
  • Procesu īstenošana no ekonomiski izdevīgākā skatu punkta.

Visu būvniecības, ražošanas un pakalpojumu mērķis ir klienta apmierinātība, un tā arī ir galvenā mērvienība, pēc kuras veicam darbus. Šie mērķi tiek sasniegti vispirms ar pozitīvām un labām partneratiecībām starp visām procesā iesaistītajām personām, taču arī labas partnerattiecības starp kolēģiem uzņēmumā ir ne mazāk svarīgas.

Uzņēmuma nepārtraukta gatavība inovāciju ieviešanā tehniskajiem un organizatoriskajiem procesiem, ir svarīgs aspekts ceļā uz ekonomisko izaugsmi. Kvalitatīvu un ilgtspējīgu produktu radīšana, padara mūs par kompetentu dalībnieku ceļu un inženierkomunikāciju būvniecības nozarē.

Augstas kvalitātes produktu var sasniegt tikai ar motivētu, apzinīgu un kvalificētu darbinieku palīdzību. Pastāvīga darbinieku izglītošana ir svarīgs aspekts, lai ar savu attieksmi un augstajām prasībām pret darbu visi strādājošie spētu nostiprināt, uzlabot un paplašināt uzņēmuma darbību.

No vispārējām koppsapulcēm, līdz detalizētām objekta plānošanām, visi procesi ir vērsti uz ekonomisku būvniecību un plānošanu, lai vienmēr būtu nodrošināti nepieciešamie resursi.

Būvniecības laikā stingri sadalot atbildības un pilvaras, tiek nodrošināta visu ar darba doršumu, arodveselību un vides aizsardzību saistīto likumu un uzņēmuma prasību ievērošana, tādējādi nodrošinot, ka traumas, arodsaslimšanas un vides kaitējums tiek turēti zemākajā iespējamajā līmenī.

Lai katrs darbinieks spētu ievērot uzņēmuma politiku, ir izveidota integrētā kvalitātes pārvaldības sistēma kopā ar darba drošuma,arodveselības un vides aizsardzību, par pamatu ņemot  ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 standartu spēkā esošās versijas.


Rekvizīti

SIA “Matthai”
PVN Reģ. Nr. LV40103273216

Braslas iela 29-5,
Rīga, LV1084
Tālrunis: (371) 67426125
Fakss: (371) 67426136

SIA “Matthai Latvija”
PVN Reģ. Nr. LV40103658988

Braslas iela 29-5,
Rīga, LV1084
Tālrunis: (371) 67426125
Fakss: (371) 67426136