Vadošās Vācijas ceļu būves firmas meitas uzņēmums Latvijā

Pastāvīga tiekšanās uz kvalitātes uzlabošanu ir neatņemama mūsu uzņēmuma sastāvdaļa.

Mēs veicam darbus saskaņā ar pastāvošajiem tehniskajiem noteikumiem, normām un kvalitātes prasībām

 

Sertifikāti

Uzņēmums „Matthai Latvija” ir ieviesis kvalitātīvas vadības, vides, darba drošuma un arodveselības pārvaldības sistēmu, ko apliecina šādi sertifikāti:

  • LVS EN ISO 9001:2008 Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008)
  • LVS EN ISO 14001:2005 Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanā
  • LVS OHSAS 18001:2007 Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības

Mūsu asfaltbetona rūpnīca ir ieguvusi ražošanas procesa kontroles sertifikātu, kurš apliecina, ka ir izpildīti visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes nosacījumi, kā norādīts standartos:

  • EN 13108-1:2006/AC:2008
  • EN 13108-5:2006/AC:2008

 


Rekvizīti

SIA “Matthai”
PVN Reģ. Nr. LV40103273216

Braslas iela 29-5,
Rīga, LV1084
Tālrunis: (371) 67426125
Fakss: (371) 67426136

SIA “Matthai Latvija”
PVN Reģ. Nr. LV40103658988

Braslas iela 29-5,
Rīga, LV1084
Tālrunis: (371) 67426125
Fakss: (371) 67426136