Vadošās Vācijas ceļu būves firmas meitas uzņēmums Latvijā

Kvalitāte nodrošina panākumus...

Starptautiska pieredze ielu, ceļu un inženierkomunikāciju darbu veikšanā, kā arī kvalificēta personāla personīgā pieredze, mums ļauj pasūtītājam piedāvāt kvalitatīvus un būvniecības normatīviem atbilstošus būvproduktus.

 

Aktualitātes

Jovits Gurčus: Nepieciešams paplašināt IUB funkcijas

Šobrīd iepirkumos galvenais pretendentu atlases kritērijs ir zemākā cena. Tomēr pretendentu atlase saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu kontekstā ir daudz sarežģītāks process, kas principā pieļauj subjektivitāti no pasūtītāju puses. Kā Latvijā tiks nodrošināta godīga konkurence līdz ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kā galvenā atlases kritērija nostiprināšanos iepirkumu likumos? Tas būs viens no jauno iepirkumu direktīvu jauninājumiem.

Lasīt tālāk

09.01.2015 12:01

Jovits Gurčus: Dempingotāji jāizslēdz no valsts iepirkumiem

 

Capture

JOVITS GURČUS, būvniecības koncerna “Matthai” uzņēmumu vadītājs Latvijā: Latvijā jāpievērš daudz lielāka uzmanība godīgai konkurencei, tai skaitā dempinga apkarošanas jautājumiem un negodprātīgu pretendentu izslēgšanas iespējām.

Par dempingu būvniecībā sauc pakalpojumu pārdošanu par cenām, kas ir zemākas par attiecīgajā valstī vai nozarē esošajām izmaksām. Dempings ir cenu diskriminācijas veids, kas ļauj būvkomersantiem piedāvāt zemāko cenu, iegūt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un realizēt darbus ar zaudējumiem vai izpildīt darbu daļu un atkāpties no iepirkuma līguma. Šajā gadījumā komersants formāli cieš zaudējumus – maksā līgumsodu, bet faktiski gūst peļņu realizēto darbu apjomā, kas pārsniedz līgumsoda apjomu.

Saite uz Latvijas Avīze rakstu

Lasīt tālāk

05.01.2015 11:01

Jovits Gurčus: Valdības galvenie uzdevumi ceļu būves nozarē – efektīvi rīkoties ar ES fondu finansējumu un uzraudzīt pasūtītājus

Nozīmīgākais valdības uzdevums ceļu izbūves jomā nākamo 4 gadu laikā ir nodrošināt maksimāli labvēlīgus apstākļus valsts un reģionālo autoceļu sakārtošanai, kas ir visas Latvijas tautsaimniecības attīstītību ietekmējošs faktors. No valdības darba būs atkarīgs, cik lielā mērā izdosies izpildīt svarīgāko uzdevumu transporta nozarē – sakārtot esošos autoceļus un nodrošināt to segumu plānveida rekonstruēšanu. Tas ir primārais mērķis gan transporta nozares attīstībai, gan mobilitātes veicināšanai un attiecīgi ekonomikas izaugsmes nodrošināšanai kopumā.
Links uz delfi.lv rakstu

Lasīt tālāk

24.11.2014 09:11

Rēzeknē atklāta jaunā asfaltbetona ražotne

Pirmdien 22.09.2014 Rēzeknē, Ziemeļu ielas galā, atklātā ceļu būves uzņēmuma SIA “Matthai Latvija” jaunā asfalta ražotne vienā stundā spēs saražot līdz 160 tonnām asfalta, atklājot ražotni, atzina Vācijas koncerna “Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG” ceļu būves uzņēmumu grupas pārstāvis un “Matthai Latvija” tiešais vadītājs Jovits Gurčus.

Links uz delfi.lv rakstu

Lasīt tālāk

23.09.2014 14:09

Rekvizīti

SIA “Matthai”
PVN Reģ. Nr. LV40103273216

Braslas iela 29-5,
Rīga, LV1084
Tālrunis: (371) 67426125
Fakss: (371) 67426136

SIA “Matthai Latvija”
PVN Reģ. Nr. LV40103658988

Braslas iela 29-5,
Rīga, LV1084
Tālrunis: (371) 67426125
Fakss: (371) 67426136